درباره ما

مدار وب

App on web

ایده

برند "مدار وب" تنها قرار بود برندی برای انتشار پروژه های من باشد ،اما بعد از گذشت چندین سال مداری برای قرارگیری پروژه ها روی بستر وب شد

سابقه

فعالیت ما ابتدا از سال 1398 با انتشار اپلیکیشن TsePlus آغاز شد و پس از گذشت مدتی با پروژه های صبانت و ارتباط 24 مسیر خود را ادامه داد.

چشم انداز

برند ما می تواند با بهره گیری از کسب وکارها و پروژه های کوچک ومتوسط مدار خود را گسترده تر کند ودر زمینه های بیشتری فعالیت داشته باشد.