طراحی و ساخت سایت همراه پیکربندی وراه اندازی رایگان

توضیحات تکمیلی

پوسته

انتخاب از موارد پیشنهادی

افزونه ها

نصب وپیکربندی افزونه های ضروری

صفحات

طراحی وساخت صفحات ضروری

تصاویر گرافیکی

طراحی تصاویر گرافیکی مربوط به صفحات

سئو

انجام سئوی مقدماتی روی سایت

پشتیبانی فنّی

یکماه پشتیبانی فنّی رایگان